Za dlouhé roky projektování a provádění dozorů jsme nasbírali zkušenosti v oboru průmyslových, kancelářských i obytných staveb a tyto zkušenosti promítáme do každého projektu, který zpracováváme. Zcela jistě tedy umíme vyhovět i Vašim požadavkům a nárokům.

  • projekty zpracováváme v 2D softwarech
  • výstup projektové dokumentace je možný i v anglickém jazyce
  • projektování ucelených projektů nebo jen jejich dílčích částí
  • koordinace projektových prací

PROJEKTOVÁ ČINNOST

V případě ucelených projektů jsou zpracovány komplexně, včetně všech nutných náležitostí, které ukládá platná legislativa, jako je např. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), radonový průzkum, IGP/HGP atp. Obsahovou samozřejmostí jsou i profesní části jako je VZT, ZTI, Elektro, SHZ, Plyn, ÚT, Stavebně konstrukční část, PBŘ, rozpočty a další.

DALŠÍ SLUŽBY

  • autorský dozor
  • technické konzultace a poradenství
  • vizualizace
  • návrh architekta
  • energetické posudky